Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành cho các sản phẩm nội thất của Memory là 12 tháng. Để biết thêm thông tin về bảo hành, vui lòng liên hệ với bất kỳ cửa hàng nào của Memory hoặc đường dây nóng chăm sóc khách hàng. Số điện thoại được ghi trên Biên lai hoặc trên website https://noithatmemory.com

Điều kiện bảo hành:

Memory chỉ cung cấp dịch vụ bảo hành nếu quý khách vẫn còn giữ hóa đơn gốc và thời gian bảo hành được tính từ ngày quý khách nhận được sản phẩm.

Memory quyết định việc bảo hành bằng cách sửa chữa, thay thế, hoặc hoàn trả sản phẩm.

Quy trình bảo hành:

Memory kiểm tra các sản phẩm để xác định trường hợp được áp dụng dịch vụ bảo hành. Memory sửa chữa sản phẩm bị lỗi, thay thế bằng một sản phẩm tương tự/tương đương hoặc hoàn lại tiền cho quý khách. Nếu sản phẩm không còn được bày bán, Memory sẽ đề xuất một sản phẩm thay thế phù hợp. Khi sản phẩm được bảo hành, Memory chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa, thay thế các bộ phận, vận chuyển hàng hoá trả lại cho khách hàng. Bất kỳ bộ phận nào bị thay thế hoặc loại bỏ trong quá trình sửa chữa sẽ thuộc quyền sở hữu của Memory .

083.249.8888